Zakres świadczonych
przez nas usług

Transport i roboty ziemne

Roboty ziemne, narzuty kamienne, transport kruszywa i ziemi.

Usługi koparkami

Usługi koparką Hitachi ZX 135 oraz specjalistyczną koparką kroczącą Menzi Muck do prac w bardzo trudnym terenie o nachyleniu gruntu do 45 stopni, wyposażoną w mulczer do usuwania krzaków i porostów, głowicę do wycinki drzew oraz świder do rozłupywania drewna.

Usługi miniładowarką

Usługi wielozadaniową miniwładowarką Bobcat T770 wyposażoną w równiarko-wygrabiarkę, mulczer do wycinki krzaków i porostów oraz piłę do ścinki drzew.

Wycinka drzew

Usługi z zakresu zmechanizowanej wycinki drzew i zrywki.

Usługi rębakiem

Usługi rozdrabniania konarów i gałęzi rębakami TS Flishuggar na ciągniku Fendt Xylon oraz Forst ST 8.

Rekultywacja

Usługi w zakresie rekultywacji terenów zielonych oraz utrzymania kanałów wodnych.